ธ.ค. 17

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

father

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” โดยกำหนดระยะเวลา ดังนี้

 

วันที่  เวลา ชั้น
20 ธันวาคม 2557 08.30-10.30
10.30-12.30
13.00-14.40
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.5
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.ุ6
21 ธันวาคม 2557 08.30-10.30
10.30-12.30
13.00-14.40
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2

 

ธ.ค. 13

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 จังหวัดกระบี่

sillapa2

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 10 รายการ ระดับเหรียญเงิน 12 รายการ ระดับเหรียญทองแดง 8 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน 8 รายการ ดังรายการต่อไปนี้ <<รายการเข้าร่วมแข่งขัน>>

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 05

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

2

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 05

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

57-12-5

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 04

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

57-12-5

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะครู/นักเรียนโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

Read the rest of this entry »

พ.ย. 25

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2557

57-11-25

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะครู/ลูกเสือโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”


Read the rest of this entry »